Breaking News

Үйлчилгээний хураамж

  А. ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ Шинэ төрсний гэрчилгээ Үнэ төлбөргүй Гэрлэлтийн бүртгэл Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл Овог, нэр өөрчилсний бүртгэл Хүүхэд үрчлэлтийн бүртгэл Эцэг тогтоолтын бүртгэл 1-7 дугаарын үйлчилгээний хураамж 060012008 дансанд 2500 төгрөг Нас барсны бүртгэл Үнэ төлбөргүй Дахин гэрчилгээ авахад Үйлчилгээний хураамж 060012008 дансанд 5000 төгрөг Иргэний …

Read More »

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс № Нэр Албан тушаал Утас Өрөөний дугаар 1 Ц.ТЭГШЖАРГАЛ Хэлтсийн дарга 7052-2200 101 2 Ө.СОНИНБАЯР Хяналтын улсын байцаагч 7052-2576 101 3 У.БУЯНБАТ Нягтлан бодогч 7052-2586 112 4 Д.ЖАРГАЛСАЙХАН ЭХЭБТ-ийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч          – 115-№1 5 С.АЛТАНЦЭЦЭГ ИБТ-ийн дарга, улсын ахлах …

Read More »

Мэндчилгээ

76 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯРЫН МЭНД ХҮРГЭЕ Монгол Улсын урд хязгаар Дорноговь аймагт амьдран суугаа, алба амины ажлаар манай нутагт хүрэлцэн ирж, очиж байгаа хүндэт иргэд, зон олон та бүхнийхээ амар амгаланг айлтган мэндчилье. Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь иргэд та бүхний хүсэл эрмэлзэл, эрэлт хэрэгцээнд тургуурлан төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг …

Read More »